MeerJarenOnderhoudsPlan

Met een Meerjarenonderhoudsplan worden alle onderhoudskosten van een gebouw in kaart gebracht en zult u niet voor verrassingen komen te staan.

Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Hieruit kan een VvE kosten voor groot onderhoud betalen, bijvoorbeeld aan het dak of aan leidingwerk. Het geld voor het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE.

Vanaf 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars ingegaan. In deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht gesteld. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de VvE het reservefonds op orde hebben.
Geld reserveren voor het reservefonds kan op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In een MJOP staat welk onderhoud de komende jaren moet gebeuren en tegen welke kosten. Op deze manier kan een VvE het onderhoud en de kosten spreiden over een aantal jaren.

In twee gevallen mag er van dit verplicht sparen in een reservefonds worden afgeweken:
1) als de appartementseigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan een VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt het bedrag vervolgens op de eigenaren.
2) als viervijfde (80 %) van de appartementseigenaren afziet van storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.

Het is echter aan te raden een MJOP op te laten stellen, omdat u op deze manier beter overzicht heeft over de onderhoudskosten en de staat van het onderhoud. Naast de transparantie die het MJOP u biedt, kan de aanwezigheid ervan ook nog wel eens van doorslaggevend belang zijn bij de verkoop van uw appartement in de toekomst.

JKBouwmanagement stelt MJOP's op voor 10 jaar of 30 jaar.
Neem contact op voor de mogelijkheden en een offerte.