Bouwkundige keuringen

Bouwkundige keuringen
- aankoop bestaande panden
- oplevering nieuwe panden

Indien u de aankoop van een woning, appartement of bedrijfsruimte overweegt, dan is het verstandig allereerst een bouwkundige aankoopkeuring te laten uitvoeren. U wilt immers wel weten of het pand bouwkundig geen mankementen vertoont en wat u de komende jaren aan onderhoud te wachten staat.
lees verder
Indien uw nieuwe woning, appartement of bedrijfsruimte binnenkort opgeleverd gaat worden door uw aannemer, dan is het verstandig een ervaren bouwkundige mee te nemen die namens u bij de oplevering aanwezig is, de bouwkundige huurt u dan in voor een bouwkundige opleveringskeuring. Deze bouwkundige kent de regels van het bouwbesluit en beoordeeld het pand op het bouwbesluit en of de aannemer het werk 'goed en deugdelijk'., heeft uitgevoerd.

JKB is gecertificeerd door Vereniging Eigen Huis en verzorgt aankoopkeuringen en opleveringskeuringen.
Prijzen en uurtarieven worden op aanvraag verstrekt.