Bouwkundige advisering

Als particuliere of bedrijfsmatige opdrachtgever kan JKB namens u de nieuwbouw- of verbouwingswerkzaamheden van uw woning of bedrijfspand voorbereiden en/of begeleiden.

Hoe kan JKB u van dienst zijn:
- Helpen bij de keuze voor een architect, die bij het project past, hoe vorm te geven aan de opdracht aan de architect.
- Zijn de tekeningen en bestek duidelijk,, is er niets vergeten ?
- Zijn ook de algemene voorwaarden duidelijk en eenduidig ?
- In welke vorm wordt er aanbesteed: wordt het 1 aannemer, worden er meerdere aangevraagd en welke dan ?
- Aan welke criteria dient de aannemer te voldoen ?
-Vergelijken van de verschillende ontvangen offertes ontvangen.
- Opstellen contracten en algemene voorwaarden met een aannemer, onderaannemer of leverancier, met goede, duidelijke en sluitende afspraken.
- begeleiden/bijwonen van de bouwvergaderingen en bouwplaatsbezoeken namens de opdrachtgever,
- begeleiden oplevering,
- Begeleiden en informeren van personeel tijdens en na de verbouwing of nieuwbouw, organiseren van de verhuizing na de verbouwing of nieuwbouw.