Bouwbemiddeling - Deskundigenberichten

Bouwbemiddeling:
Bij een geschil tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer wordt al snel gedacht richting rechtbank of arbitrage.
Het is echter ook mogelijk een oplossing voor het conflict te vinden via bemiddeling tussen de beide partijen door een neutraal persoon.
In dit geval blijven beide partijen zelf eigenaar van hun probleem en werken zij actief samen naar een voor beide partijen acceptabele oplossing.
Bij bouwbemiddeling is een snelle en ook professionele oplossing van het geschil mogelijk, daarnaast geeft het beide partijen een goed gevoel er samen uitgekomen te zijn. Indien de gesprekken op een gegeven moment stroef verlopen of vastlopen, dan kan op verzoek van en in overleg met partijen de bouwbemiddelaar een inhoudelijk, al dan niet bindend, advies geven.
Bouwbemiddeling neemt dus eigenlijk een positie in tussen bouwmediation en advies/arbitrage, waarbij een inhoudelijk oordeel niet uit de weg wordt gegaan.
De vertrouwelijkheid blijft echter onverkort van kracht.
Bouwbemiddeling is een efficiënt instrument om een conflict op te lossen onder leiding van een actieve en deskundige bouwbemiddelaar, die naast bouwkundige kennis ook over juridische kwesties kan adviseren.
JKB kan deze bouwbemiddeling voor u verzorgen.

Deskundigenberichten:
Deskundigenberichten kunnen worden gebruikt in de onderstaande situaties:
-Indien beide partijen het samen niet eens zijn en samen besluiten een deskundigenrapport te laten opstellen door een neutrale partij. Partijen stellen dan samen de vragen op die in het deskundigenrapport beantwoord dienen te worden.
- Indien beide partijen er samen niet uitkomen en het resulteert in een geschil bij de Raad van Arbitrage of rechtbank.
In dat geval kan het voor een partij noodzakelijk zijn een deskundigenbericht te laten opstellen, die de eis (of het weerwoord daarop) feitelijk onderbouwt.
- Bij een geschil dat wordt behandeld door een rechtbank, kan door de rechtbank en opdracht worden gegeven aan een deskundige, om een rapport uit te brengen die antwoord geeft op de door de rechter gestelde vragen. De rechter gebruikt het deskundigenrapport dan bij de behandeling van het geschil.

JKB heeft deskundigenberichten (deskundigenrapportages) uitgebracht in opdracht van rechtbanken, particulieren, bedrijven en instellingen.